Στο παρακάτω λινκ , μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του κυρίου Πάρι Καλογεράκι με θέμα :

"Η εφαρμογή συστήματος ποιότητας ως παράγοντας βελτιστοποίησης της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών αποκατάστασης"