Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επαναπιστοποίηση της Αιμοδοσίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείο Νίκαιας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Η υποστήριξη τόσο της διοίκησης όσο και του προσωπικού της Μονάδας Αιμοδοσίας στο σύστημα ποιότητας παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της πιστοποίησης. Η Αρίστη Συμβουλευτική βρίσκεται πάντα δίπλα και υποστηρίζει τους ανθρώπους που καταβάλουν προσπάθεια να υπερβούν τα προβλήματα που δημιουργεί η έλλειψη πόρων, προς όφελος του κοινού συμφέροντος και τη διασφάλιση της ποιότητας.