Η Μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον ανασχεδιασμό του συστήματος ποιότητας και τη μετάβασή του στη Νέα έκδοση EN 15224:2016. 

Το χαμόγελο της επιτυχίας όλων συνοδεύτηκε και από έναν ωραίο στοχασμό: "Δεν νικήσαμε το βουνό, αλλά τους εαυτούς μας".