Η Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας της Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Έβρου πιστοποιήθηκε επιτυχώς σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, παρόλο που το εγχείρημα είχε σημαντική πολυπλοκότητα.

Αναγνωρίστηκε η αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη , όπως το Πανεπιστήμιο, το Νοσοκομείο, το Φαρμακείο κλπ. , καθορίστηκε πλαίσιο και στόχοι και αποτυπώθηκε η διαδικασία του κινδύνου σε όλα τα επίπεδα. Αποτέλεσμα να αναγνωριστούν πολλά οφέλη, να καθοριστούν δράσεις και να βελτιωθούν σημαντικά οι λειτουργίες της Μονάδας, με άμεσο αποτέλεσμα στην παροχή ποιοτικών θεραπευτικών υπηρεσιών προς τον ογκολογικό ασθενή.