Ποιος είναι εθελοντής αιμοδότης; 
Είναι ο άνθρωπος που με τη θέλησή του και μέσα από την καρδιά του, προσφέρει μια μικρή ποσότητα από το αίμα του, για να βοηθήσει όσους το έχουν ανάγκη...