Σε συνέχεια της αδειοδότησής της από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Πειραιά «Μίτωση» ανέβασε ακόμα πιο ψηλά τον πήχη της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και προσέθεσε μία ακόμα επιτυχία στο ενεργητικό της.  Την 1/2/17 πιστοποιήθηκε από το Φορέα Πιστοποίησης EQA σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 15224:2012.

Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί την επιβράβευση μιας πολύχρονης προσπάθειας εν μέσω ενός δύσκολου συγκυριακά οικονομικού περιβάλλοντος.

Η συνεργασία της Αρίστη Συμβουλευτικής υπήρξε αρωγός στην προσπάθεια του προσωπικού της Μονάδας να προετοιμαστεί επαρκώς για την πιστοποίηση αυτή.

Ευχόμαστε να συνεχίσουν οι πρωτιές για τη Μονάδα και το προσωπικό της καθώς σίγουρα το αξίζουν!