Με οδηγό την Ποιότητα

Άρθρα

O Έλεγχος Ποιότητας στις Εξετάσεις Εργαστηρίου Βιοχημείας - Κρίσιμα Σημεία

O Έλεγχος Ποιότητας στις Εξετάσεις Εργαστηρίου Βιοχημείας - Κρίσιμα Σημεία

περισσότερα

Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

Με τον όρο ιατρικά απόβλητα (ΙΑ) νοούνται όλα τα απόβλητα που παράγονται από κάθε είδους υγειονομικές μονάδες (ΥΜ, μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας)

περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ OUTLOOK : Αίτια Κρίσης - Ρευστότητα -Ενδιάμεσοι

Όλοι μας σχεδόν, τα τελευταία έτη δυστυχώς, περνάμε μια κακή περίοδο στη ζωή μας. Παράλληλα δεν έχουμε κατανοήσει τι είναι ακριβώς αυτό που έχει συμβεί. Έχουμε δε να αντιμετωπίσουμε μια γιγάντωση πληροφόρησης και αναλύσεων από πληθώρα αναλυτών. Στην ουσία το αποτέλεσμα είναι να μην έχουμε κατανοήσει τι ακριβώς μας συμβαίνει εκτός από την αίσθηση μιας διάχυτης από παντού προσδοκίας της καταστροφής...

περισσότερα

Προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες. Ο μετασχηματισμός της αβαρίας σε γνώση Μελέτη περιπτώσεων στην αιμοδοσία

Η συνεχής βελτίωση αποτελεί κομβική απαίτηση του προτύπου EN ISO 9001:2008, το οποίο ορίζει ότι ο οργανισμός πρέπει να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας:

περισσότερα

Πιστοποίηση κατά ISO9001:2000 στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου του Παθολόγου - Εντατικολόγου ΑΧΙΛΛΕΑ ΧΟΒΑ

Πιστοποίηση κατά ISO9001:2000 στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου του Παθολόγου - Εντατικολόγου ΑΧΙΛΛΕΑ ΧΟΒΑ

περισσότερα

Επικοινωνία για όλες τις εποχές

Για να μιλήσουμε για την επικοινωνία πρέπει πρώτα να μάθουμε να ακούμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν τις εταιρίες σε όποιο χώρο και να δραστηριοποιούνται. Αφορά σαφώς αυτούς, όμως κατ' επέκταση αφορά και τις εταιρίες.

περισσότερα

Ποιότητα στις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2000

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στη χώρα μας βρίσκεται πλέον σε μία περίοδο αλλαγών και αναπροσδιορισμού του ρόλου και του τρόπου εφαρμογής της, κυρίως όσον αφορά την οργάνωση όλου του πλαισίου, ακόμα και αυτού του διδακτικού έργου.

περισσότερα

ISO9001:2008 - Μύθοι & Πραγματικότητα

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλοι έχουμε γίνει κάποια στιγμή αποδέκτες προϊόντων και υπηρεσιών από πιστοποιημένες Εταιρίες. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως η ποιότητα που συναντάμε είναι κακή, κάτι που εύλογα προκαλεί ερωτηματικά του τύπου:

περισσότερα

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων βάσει του προτύπου ISO 9001:2008

Έχοντας σαν δεδομένο ότι είναι δικαίωμα του πολίτη η βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής του, πρέπει να προσδιοριστούν όλα τα «σημεία επαφής» ενός Δήμου με τους πολίτες του, καθώς και οι τρόποι της αποτελεσματικότερης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ανάμεσά τους, πάντοτε στοχεύοντας στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του πολίτη.

περισσότερα

Πιστοποίηση Ποιότητας & Οικολογική Πιστοποίηση στις Υπηρεσίες Καθαρισμού - Μύθοι & Πραγματικότητα

Η δεκαετία που πέρασε σημαδεύτηκε -στο χώρο της Ποιότητας- από μία «έκρηξη» πιστοποιήσεων με βάση κυρίως το πρότυπο ISO9001:2008, με αποτέλεσμα οι πιστοποιημένες Εταιρίες να ξεπερνούν σήμερα τις 8.000, αριθμός πολύ μεγάλος, αν αναλογιστεί κανείς, ότι την προηγούμενη δεκαετία, οι αντίστοιχες Εταιρίες δεν ξεπερνούσαν τις 100.

περισσότερα

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Η τρέχουσα δεκαετία σημαδεύτηκε -στο χώρο της Ποιότητας- από μία «έκρηξη» πιστοποιήσεων με βάση κυρίως το πρότυπο ISO9001:2008, με αποτέλεσμα οι πιστοποιημένες Εταιρίες να ξεπερνούν σήμερα τις 6.000, αριθμός πολύ μεγάλος, αν αναλογιστεί κανείς, ότι δεκαπέντε χρόνια πριν, οι αντίστοιχες Εταιρίες δεν ξεπερνούσαν τις 100. Όλοι μας έχουμε γίνει κάποια στιγμή αποδέκτες προϊόντων και υπηρεσιών από πιστοποιημένες Εταιρίες. Μερικές φορές η ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών προκαλεί διάφορες σκέψεις και απορίες.

περισσότερα

H Εγκατάσταση ενός Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2000 σε έναν Οργανισμό Υγείας

Η αξιολόγηση της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών Υγείας γενικά και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας μέσα από τα νοσοκομεία ειδικότερα, αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και συγκεκριμενοποιείται, με δραματικό ενίοτε τρόπο, από τους πολίτες - ασθενείς και το συγγενικό τους περιβάλλον, αφού συνήθως εστιάζει σε συγκεκριμένα περιστατικά, ειδικά σε κλειστές κοινωνίες.

περισσότερα

Σελίδες