ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η Αρίστη Συμβουλευτική είναι Εταιρία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τη Μελέτη και Εγκατάσταση Διαχειριστικών Συστημάτων.

Με παρουσία στο χώρο με την παρούσα μορφή της από το 2002, διαθέτει στελέχη έμπειρα και καταξιωμένα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής διαφόρων Συστημάτων Διαχείρισης και να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλο σχεδόν το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Με μεθοδικότητα, ευελιξία και μία σειρά στρατηγικών επιλογών & ενεργειών καταφέρνει να παρέχει αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Η Αρίστη Συμβουλευτική εγγυάται ότι όλες οι υπηρεσίες της παρέχονται πάντα « ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ», κάτι που εμπνέει και χαρακτηρίζει την εταιρία μας από την αρχή της λειτουργίας της.

Η Αρίστη Συμβουλευτική είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διαχειριστικά πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 και ISO 27001:2013.

« ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ »