Διαχειριστικό Σύστημα για την Επιχειρησιακή Συνέχεια

Το συγκεκριμένο απαιτητικό πρότυπο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που, έχοντας συνειδητοποιήσει το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό πλαίσιο στο οποίο όλοι καλούμαστε να δραστηριοποιηθούμε και το πλήθος τον θεμάτων που μπορούν «να πάνε στραβά», επιθυμούν να αναπτύξουν και να καθιερώσουν διεργασίες που θα τους διασφαλίσουν την άμεση επαναφορά από γεγονότα που θα εκτροχιάσουν το καθιερωμένο «επιχειρείν».

Συνδυάζοντας την εμπειρία μας και το “know-how” του οργανισμού, υφαίνεται ένα σύστημα διαχείρισης όπου αναγνωρίζονται επαρκώς οι πιθανοί κίνδυνοι και καθιερώνονται τα σχετικά πλάνα δράσεων – αντιμετώπισης. Το τελικό αποτέλεσμα έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ότι παρέχει λύσεις απέναντι στα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει μια επιχείρηση, οι οποίες ξεπερνούν σε οφέλη κατά πολύ την εμπορική αξία που θα έχει μια πιστοποίηση κατά ISO 22301.

Σχετικές Υπηρεσίες: