Εταιρία

3.jpg

Η Αρίστη Συμβουλευτική είναι εταιρία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τη Μελέτη και Εγκατάσταση Διαχειριστικών Συστημάτων.

Με παρουσία στο χώρο με την παρούσα μορφή της από το 2002, διαθέτει στελέχη έμπειρα και καταξιωμένα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής διαφόρων Συστημάτων Διαχείρισης και να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλο σχεδόν το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Με μεθοδικότητα, ευελιξία και μία σειρά στρατηγικών επιλογών & ενεργειών καταφέρνει να παρέχει αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Η Αρίστη Συμβουλευτική εγγυάται ότι όλες οι υπηρεσίες της παρέχονται πάντα « ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ», κάτι που εμπνέει και χαρακτηρίζει την εταιρία μας από την αρχή της λειτουργίας της.

Η Αρίστη Συμβουλευτική είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διαχειριστικά πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 και ISO 27001:2013.

 

ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ομάδα μας

Συνοδινός Σταύρος

Διευθυντής Μελετών - Υπεύθυνος Τομέα Οργανισμών Υγείας
Περισσότερα

Αργυροπούλου Ολυμπία

Σύμβουλος - Μελετήτρια - Υπεύθυνη Τομέα Φαρμακευτικών & Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Περισσότερα

Γάλλου Ιωάννα

Σύμβουλος - Μελετήτρια - Υπεύθυνη Τομέα GDPR
Περισσότερα

Μπάλτα Ειρήνη

Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης
Περισσότερα

Τσακανίκα Βασιλική

Σύμβουλος - Μελετήτρια - Υπεύθυνη Τομέα Ποιότητας
Περισσότερα

Συνοδινός Χριστόφορος

Σύμβουλος Μελετητής - Υπεύθυνος Τομέα Φορέων Ελέγχου
Περισσότερα

Χαρτάς Παναγιώτης

Σύμβουλος Μελετητής - Υπεύθυνος Τομέα Information Security
Περισσότερα

Χειμώνα Λίλη

Σύμβουλος - Μελετήτρια - Πεδίο δραστηριότητας: Οργανισμοί Υγείας, Ασφάλεια Τροφίμων, Ποιότητα
Περισσότερα

Ουραϊλίδου Στέλλα

Σύμβουλος - Μελετήτρια - Πεδίο δραστηριότητας: Φαρμακευτικά & Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, Οργανισμοί Υγείας
Περισσότερα

Βυργιώτης Αθανάσιος

Σύμβουλος - Μελετητής - Πεδίο δραστηριότητας: Ποιότητα, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία
Περισσότερα

Ζερβογιάννης Παύλος

Σύμβουλος - Μελετητής - Πεδίο δραστηριότητας: Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία
Περισσότερα

Καλαντζάκης Γιάννης

Σύμβουλος - Μελετητής - Πεδίο δραστηριότητας: GDPR, Οργανισμοί Υγείας
Περισσότερα

Καρανίκας Θεμιστοκλής

Σύμβουλος - Μελετητής - Πεδίο δραστηριότητας: GDPR, Information Security
Περισσότερα

Μανάρας Τάσος

Σύμβουλος - Μελετητής - Πεδίο δραστηριότητας: Ποιότητα (Διαπίστευση Εργαστηρίων)
Περισσότερα

Φωτεινός Σπύρος

Σύμβουλος - Μελετητής - Πεδίο δραστηριότητας: Ποιότητα
Περισσότερα