Νέα

4.jpg

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης συνεργασίας μας με την φαρμακευτική εταιρία Fresenius Kabi Hellas ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ετήσια επιτήρηση της εταιρίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και ΥΑ 1348.

Η στενή & άψογη πολυετής συνεργασία μας έχει δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς & παράλληλες πορείες.