Νέα

2.jpg

H Fastoil Service, Εταιρία με κορυφαία επίδοση στην ικανοποίηση πελατών η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών Απολύμανσης, Απεντόμωσης, Μυοκτονίας, Διανομής Πετρελαίου Θέρμανσης, Έκδοσης Κοινοχρήστων κ.α., μας εμπιστεύτηκε το έργο της επέκτασης του Διαχειριστικού Συστήματος της ώστε να καλύπτει και τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 45001:2018 (Υ&Α) και ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντική Διαχείριση) το οποίο πρόσφατα Πιστοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία!

Γνωρίστε την fastoil.gr!