Νέα

1.jpg

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Η Επιστημονική Ερευνητική Ομάδα της ΕΕΟΟΓΕΚ σχεδιάζει κλινικές μελέτες για την αντιμετώπιση νεοπλασιών του Ουροποιογεννητικού συστήματος. Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΕΟΟΓΕΚ, με πολυετή εμπειρία στις κλινικές μελέτες και στην ερευνητική δραστηριότητα, αποτελεί τον πυλώνα των δραστηριοτήτων της ΕΕΟΓΕΚ, αυξάνοντας συνεχώς τη διεισδυτικότητά της στην επιστημονική κοινότητα.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΕΕΟΟΓΕΚ, με διοργάνωση συνεδρίων και κλινικών φροντιστηρίων, προάγει την ιατρική επιστήμη με άμεση ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.

Είμαστε περήφανοι που συνδράμουμε στην υλοποίηση του οράματος της ΕΕΟΟΓΕΚ.