Νέα

4.jpg

Το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών και Σπάνιων Μεταβολικών Νοσημάτων του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» πιστοποιήθηκε με επιτυχία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Το Κέντρο αποτελείται από τη Μονάδα Νοσηλείας, τη Μονάδα Πληθυσμιακού Ελέγχου Αιμοσφαιρινοπαθειών και το Εργαστήριο Γενετικής-Κυστικής Ίνωσης.

Το Κέντρο έχοντας λάβει την πιστοποίηση από την Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμοσύνης στα υποπεδία Αιμοσφαιρινοπαθειών και νόσου Gaucher, αποτελεί ένα από τα πρώτα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Νοσημάτων στην Ελλάδα. Υπάρχει προσήλωση στο στόχο που έχει ήδη τεθεί για απόκτηση και της Ευρωπαϊκής πιστοποίησης European Reference Network (ERN).

Η ενσωμάτωση των απαιτήσεων της νομοθεσίας εμπειρογνωμοσύνης στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 ήταν το μεγάλο στοίχημα του έργου. Όμως η επιμονή, η υπομονή, η ενδελέχεια και η αδιάκοπη εργασία των ανθρώπων του Κέντρου έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα και τα πολλαπλά οφέλη.