Πολιτική Απορρήτου

2.jpg

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά την καθημερινή λειτουργία της η εταιρία «Αρίστη Συμβουλευτική» συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Η εταιρία μεριμνά για την προστασία των δεδομένων αυτών από απώλεια, καταστροφή και παραποίησή τους, ενώ λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εμποδίζει την πρόσβαση σε αυτά μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού ή τη δημοσιοποίησή τους και εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου. Τα δεδομένα φυλάσσονται ασφαλή και δεν χρησιμοποιούνται παρά μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Η εταιρία συμμορφώνεται επίσης με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σε ό,τι αφορά τη συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση και καταστροφή των δεδομένων αυτών, ιδιαίτερα δε με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 που αφορά στην προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Αρίστη Συμβουλευτική ενεργεί σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, υποβάλλει σε επεξεργασία και αποθηκεύει.

Αρίστη Συμβουλευτική

Διεύθυνση: Ιουστινιανού 29, 166 74, Γλυφάδα
Τηλέφωνο: +30 210 8982853

Για τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία και γενικότερα τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η «Αρίστη Συμβουλευτική» έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες βασικές αρχές σε ό,τι αφορά την τήρηση και προστασία των δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται:

 • Τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες νομικές, κανονιστικές αλλά και συμβατικές απαιτήσεις που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας της
 • Τα δεδομένα τηρούνται μόνον για τον απαραίτητο απαιτούμενο χρόνο
 • Τα δεδομένα τηρούνται για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας
 • Η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα αλλά και η διαθεσιμότητα των δεδομένων ορίζεται ανάλογα με την κατάταξη ασφαλείας τους.
 • Τα δεδομένα πρέπει να είναι ανακτήσιμα και σε συμφωνία με τις επιχειρηματικές αρχές καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής τους
 • Τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν ιδιαίτερης φύλαξης με την χρήση διαφόρων τεχνικών, έτσι ώστε να αποτρέπεται η αναγνώριση ατόμων, κατά το δυνατόν

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία συλλέγει δεδομένα προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες με κύριο αντικείμενο τη Μελέτη και Εγκατάσταση Διαχειριστικών Συστημάτων, την Οργάνωση Επιχειρήσεων, την Επιλογή και Εκπαίδευση Προσωπικού.

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να είναι κατά περίπτωση:

 1. Η σύναψη και εκτέλεση σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και των πελατών της (για την παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών). Χωρίς τη συλλογή και χρήση των παραπάνω πληροφορίων δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση και πραγματοποίηση της συμβατικής σχέσης της Αρίστη Συμβουλευτικής με τους πελάτες και συνεργάτες της.
 2. Η συμμόρφωση της Εταιρίας με έννομες και κανονιστικές υποχρεώσεις της, που προκύπτουν από τα ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας.
 3. Η προώθηση, διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων τόσο της Αρίστης Συμβουλευτικής, όσο και των πελατών της, στην περίπτωση που χρειαστεί να υποστηρίξουμε νόμιμες αξιώσεις ή να προωθήσουμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και συμφέροντά μας.
 4. Η συγκατάθεση που μπορεί εσείς να μας παρέχετε προκειμένου να λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρίας, τις επιχειρηματικές δράσεις και δραστηριότητες κλπ.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η «Αρίστη Συμβουλευτική» συλλέγει μόνο όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού επεξεργασίας και συγκεκριμένα

 • Ονοματεπώνυμο.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email, fax).
 • ΑΦΜ.
 • Επαγγελματική ιδιότητα ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί για τους οποίους τα συλλέξαμε δηλαδή, για χρονικό διάστημα 5 ετών μετά την τελευταία συνεργασία μας ή για όσο μας υποχρεώνει η σχετική νομοθεσία.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Τα δεδομένα σας είναι πιθανό να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη (π.χ. εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς πιστοποίησης) αν κάτι τέτοιο απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας τους ή αν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από τη νομοθεσία ή από κάποια δικαστική αρχή/απόφαση.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Υπό την προϋπόθεση ότι δε δεσμευόμαστε να πράξουμε διαφορετικά λόγω νομοθετικής ή κανονιστικής υποχρέωσης ή δικαστικής απόφασης, έχετε το δικαίωμα:

 • Να ζητήσετε πρόσβαση σε αντίγραφο των δεδομένων σας, τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.
 • Να ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι εσφαλμένες ή ανακριβείς ή έχουν αλλάξει από τη στιγμή που τις συλλέξαμε.
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.
 • Να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση που μας έχετε δώσει. Η ανάκληση της συναίνεσής σας δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συναίνεση πριν την ανάκλησή της.
 • Να ζητήσετε να μεταβιβάσουμε ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτο μέρος που εσείς θα μας υποδείξετε.

Αίτημα για Προσωπικά Δεδομένα

Επιπλέον, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας:

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6475600
Fax: 210-6475628
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.